Πτυχια Cambridge University

Γενικά  Αγγλικά  (paper-based)

 

 

 

 

Cambridge English: Key for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/16 €80 11/01/16–25/01/16
21/05/16 €80 29/01/16–04/04/16
04/06/16 €80 29/01/16–04/04/16
19/11/16 €80 19/09/16–10/10/16

Cambridge English: Preliminary for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/16 €85 11/01/16–25/01/16
21/05/16 €85 29/01/16–04/04/16
04/06/16 €85 29/01/16–04/04/16
19/11/16 €85 19/09/16–10/10/16

Cambridge English: First for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/16 €160 29/01/16–21/03/16
11/06/16* €160 29/01/16–17/04/16
03/12/16 €160 19/09/16–17/10/16

* Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Cambridge English: Advanced

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/16 €150 29/01/16–21/03/16
03/12/16 Θα ανακοινωθούν. 19/09/16–17/10/16

Cambridge English: Proficiency

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
15/05/16 €180 29/01/16–21/03/16
04/12/16 €180 19/09/16–17/10/16