Πτυχια Cambridge University

Γενικά  Αγγλικά  (paper-based)

 

 

 

 

Cambridge English: Key for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/18 €80 11/01/18–25/01/18
21/05/18 €80 29/01/18–04/04/18
04/06/18 €80 29/01/18–04/04/18
19/11/18 €80 19/09/18–10/10/18

Cambridge English: Preliminary for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/18 €85 11/01/18–25/01/18
21/05/18 €85 29/01/18–04/04/18
04/06/18 €85 29/01/18–04/04/18
19/11/18 €85 19/09/18–10/10/18

Cambridge English: First for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/18 €160 29/01/18–21/03/18
11/06/18* €160 29/01/18–17/04/18
03/12/18 €160 19/09/18–17/10/18

* Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Cambridge English: Advanced

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/18 €150 29/01/16–21/03/18
03/12/18 Θα ανακοινωθούν. 19/09/16–17/10/18

Cambridge English: Proficiency

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
15/05/18 €180 29/01/18–21/03/18
04/12/18 €180 19/09/18–17/10/18