Πτυχια Cambridge University

Γενικά  Αγγλικά  (paper-based)

 

 

 

 

Cambridge English: Key for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/2021 €80 11/01/2021–25/01/2021
21/05/2021 €80 29/01/2021–04/04/2021
04/06/2021 €80 29/01/2021–04/04/2021
19/11/20220 €80 19/09/20–10/10/2020

Cambridge English: Preliminary for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/2021 €85 11/01/2021–25/01/2021
21/05/2021 €85 29/01/2021–04/04/2021
04/06/2021 €85 29/01/2021–04/04/2021
19/11/2020 €85 19/09/2020–10/10/2020

Cambridge English: First for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/2021 €160 29/01/2021–21/03/2021
11/06/2021* €160 29/01/2021–17/04/2021
03/12/2020 €160 19/09/2020–17/10/2020

* Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Cambridge English: Advanced

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/2021 €150 29/01/2021–21/03/2021
03/12/2020 Θα ανακοινωθούν. 19/09/2020–17/10/2020

Cambridge English: Proficiency

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
15/05/2021 €180 29/01/2021–21/03/2021
04/12/2020 €180 19/09/2020–17/10/2020