Μαθαινω να μαθαινω με το QLS

ΝΕΟ πρωτοποριακό πρόγραμμα ενίσχυσης της μάθησης που θα υλοποιηθεί από φέτος στο σχολείο μας, μέλος του Δικτύου QLS και θα δώσει life skills στους μαθητές μας πλέον των ξένων γλωσσών!

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό. Έχει διαφορετικές δυνατότητες, ταλέντα, δεξιότητες, γνώσεις. Γιατί λοιπό ο τρόπος που μαθαίνει αν μην ξεχωριστός;

Στόχος & σκοπός του προγράμματος είναι να κάνουμε Ανεξάρτητους Μαθητές

Αυτό ακριβώς είναι το μαθαίνω να μαθαίνω. Ένας κύκλος εκπαίδευσης, βασισμένος σε συγκεκριμένη μεθοδολογία μάθησης η οποία βοηθάει τον κάθε μαθητή, να στηρίζεται στις ικανότητες και τα προσόντα του, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά της δεξιότητες που τον χαρακτηρίζουν.

Μέσα από το QLP - QLS Learning profile (ένα ψυχομετρικό τεστ διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου )ο κάθε μαθητής ανακαλύπτει το ξεχωριστό Μαθησιακό του προφίλ.

Στη συνέχεια διδάσκετε τρόπους, που του ταιριάζουν ώστε να καταλαβαίνει, να επεξεργάζεται και να θυμάται ευκολότερα τις νέες πληροφορίες. Με αυτό τον τρόπο η μελέτη γίνεται πιο αποδοτική με λιγότερο άγχος και σε λιγότερο χρόνο.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

  • Μαθαίνω να στηρίζομαι στα δυνατά μου σημεία και να προσπερνώ τις αδυναμίες μου.
  • Μαθαίνω να έχω κίνητρα και θετική στάση στην μάθηση.
  • Μαθαίνω να έχω ώριμη και κριτική σκέψη.
  • Μαθαίνω να έχω δυνατή μνήμη και συγκέντρωση.
  • Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου.
  • Μαθαίνω να οργανώνω καλύτερα τα καθήκοντα μου.
  • Μαθαίνω να κατακτώ και να ανακαλώ την γνώση.

 Είτε πρόκειται για το σχολείο, το ωδείο, ακόμα και τον αθλητισμό, το Μαθαίνω να Μαθαίνω βοηθάει το παιδί, να κατακτάει κάθε τομέα με τον ποιό κατάλληλο αλλά και ποιό εύκολο τρόπο.

Έτσι πετυχαίνει καλύτερες επιδόσεις, αλλά και το σημαντικότερο όλων προσωπική βελτίωση και εξέλιξη που θα το ακολουθήσουν σε όλη του την ζωή.

  Ενημερωθείτε άμεσα για τους νέους σεμιναριακούς κύκλους εκπαίδευσης.

 

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω να Μαθαίνω» αξιοποιεί τα ευρήματα δύο εξελιγμένων τεστ ανάλυσης της προσωπικότητας των μαθητών:   

• QLP (ARISTON-MI), μέσω του οποίου γίνεται η διάγνωση του μαθησιακού χάρτη των μαθητών (ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει ο καθένας).   

 • ARISTON Self-esteem, μέσω του οποίου καταγράφεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή, δηλαδή η προσωπική κρίση της αξίας του, η οποία εκφράζεται με τις στάσεις που υιοθετεί αναφορικά με τον εαυτό του, την οικογένειά του και το σχολείο.

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω να Μαθαίνω» είναι δομημένο σε σεμιναριακούς κύκλους και διεξάγεται σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα της Ψυχομετρικής Σειράς Άριστον, Computer Academy Ltd.   

 Αποτελείται από συναντήσεις μαθητών & γονέων:  

6 συναντήσεις των 3 ωρών για τους μαθητές

3 συναντήσεις των 2 ωρών για τους γονείς 

 ΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

 6 συναντήσεις των 3 ωρών για τους μαθητές

 Σκοπός είναι οι μαθητές να μάθουν τρόπους ώστε να κάνουν τη μελέτη τους πιο ξεκούραστη, πιο ευχάριστη αλλά και πιο αποτελεσματική.

 Δεξιότητες που θα διδαχθούν  

• Οι μαθητές θα μάθουν το προσωπικό τους μαθησιακό προφίλ (ΜΙ), ώστε να ανακαλύψουν τους τρόπους μελέτης που τους ταιριάζουν.  

• Θα μάθουν συγκεκριμένες τεχνικές μελέτης σύμφωνα με το ΜΙ, ώστε να μελετούν πιο ξεκούραστα, πιο σύντομα και πιο αποτελεσματικά. 

Θα μάθουν τρόπους να οργανώνουν το χρόνο τους μέσα στη μέρα, ώστε να μελετούν αλλά να έχουν και ελεύθερο χρόνο. Θα μάθουν τρόπους να οργανώνουν τη μελέτη τους, ώστε να γίνεται πιο ξεκούραστη.  

• Θα μάθουν τρόπους να βελτιώνουν τη συγκέντρωσή τους στη μελέτη, ώστε να την ολοκληρώνουν πιο γρήγορα και να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 

Θα μάθουν να βρίσκουν το δικό τους προσωπικό κίνητρο για να μελετούν, ώστε να έχουν περισσότερη όρεξη για μελέτη.  

• Θα μάθουν τρόπους να αξιολογούν τον εαυτό τους και τη δουλειά τους, ώστε να μπορούν να γίνουν καλύτεροι. 

 

ΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

3 συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών    

Σκοπός είναι η ενημέρωση των γονέων για:

– Το μαθησιακό προφίλ των παιδιών τους (ΜΙ), ώστε να ενθαρρύνουν τους αποτελεσματικούς τρόπους μελέτης.

– Το πώς μπορούν να υποστηρίζουν τον μαθητή, ώστε να οργανώνει σωστά τη μελέτη του και να διαχειρίζεται το χρόνο του. 

Δεξιότητες που θα διδαχθούν 

  • Πώς να βοηθούν οι γονείς, ώστε ο μαθητής να μάθει να συγκεντρώνεται πιο αποτελεσματικά.  
  • Πώς μπορούν να βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών (γενίκευση μέσα από αλλαγή στάσης σε θέματα που αφορούν τη μελέτη) και πώς οι δικές τους πεποιθήσεις μπορεί να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αυτοεκτίμηση των παιδιών. 

Στόχος των συναντήσεων γονέων    

• Να καταφέρουν να λειτουργούν υποστηρικτικά και βοηθητικά απέναντι στο μαθητή, έτσι ώστε να μειωθεί το άγχος τους για τις επιδόσεις των παιδιών τους, αλλά και να καταφέρουν να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να μελετούν πιο αποτελεσματικά, πιο ευχάριστα και ξεκούραστα. 

• Να βρουν οι γονείς την ισορροπία ανάμεσα στα δύο άκρα: υπερεμπλοκή και παραίτηση.  

• Να μάθουν οι γονείς να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα των παιδιών τους.

Να κατανοήσουν οι γνείς τις συμπεριφορές και στάσεις που είναι πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές για το μαθητή, αλλά και την σχέση γονέα - παιδιού ως προς την μελέτη. 

 

«Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις μια φορά.

Μάθε τον να πιάνει ψάρια και θα είναι χορτασμένος σε όλη του τη ζωή.»