Τι ειναι το QLS;

Το QLS είναι ένα Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών Πιστοποιημένης Ποιότητας, τα οποία συμπορευόμενα πάνω σε κοινές αξίες και πρότυπα για την προσφορά Ξενόγλωσσων Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, διαμορφώνουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο για τους μαθητές και τους γονείς που τα εμπιστεύονται.

Ως  σύγχρονος, μη κερδοσκοπικός φορέας, αντλεί τη δυναμική του από την συνεργασία επιτυχημένων Κέντρων Ξένων Γλωσσών που μοιράζονται από κοινού το όραμα για τη δημιουργία σύγχρονων σχολείων με Ευρωπαϊκό χαρακτήρα  που επιδιώκουν να εξελίσσονται συνεχώς και να βελτιώνουν την εκπαιδευτική εμπειρία που προσφέρουν.

Τα σχολεία που επιθυμούν να γίνουν μέλη του QLS λαμβάνουν καθοδήγηση και υποστηρικτικό υλικό ποιότητας του EAQUALS  και του QLS κατά τη διαδικασία ένταξής τους στο Δίκτυο.

Το krasopoulou my school είναι κανονικό μέλλος του QLS.

To School of Excellence αντιπροσωπεύει στα σχολεία QLS τα προγράμματα που δημιουργούνται για να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την διδασκαλία μας με πρωτότυπο και πρωτοποριακό υλικό. Είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν στους μαθητές μας σύνδεση της γλώσσας που διδάσκονται με την πραγματική ζωή, τον κόσμο αλλα και τις δεξιότητες που θα τους χρειαστούν αργότερα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Debate Club- Λέσχη διαλόγου με σχολεία από την Ελλάδα και το Εξωτερικό. Όμιλοι Επιχειρηματολογίας μεταξύ των σχολείων μας
 • Volunteering – Δράσεις Εθελοντισμού 
 • Events- Μαθητικά Συνέδρια
 • Exam Guides- Οδηγοί για επιτυχία στις εξετάσεις γλωσσομάθειας
 • Study Planner– Ντοσιέ οργάνωσης μελέτης & ύλης.
 • Mock Tests – Εξετάσεις προσομοίωσης Προφορικών και Γραπτών με συμμετοχή σχολείων από όλη την Ελλάδα.

 

Τι κερδίζει ένα Σχολείο Μέλος του QLS;

 1. Εκπαίδευση
 2. Συνέδρια και Ημερίδες Καθηγητών
  To QLS αποδεικνύει έµπρακτα το ενδιαφέρον και την προσοχή του για το ρόλο των καθηγητών στην εκπαιδευτική αλυσίδα, µέσα από ενηµερωτικά  συνέδρια και διοργανώσεις.
 3. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
  Το QLS συμμετέχει στην Εκπαιδευτική Σύμπραξη Grundtvig στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση», µε τίτλο «Improving Standards of Quality in Adult Language Education”. Σκοπός του προγράμματος είναι η παραγωγή ενός πλαισίου για την αξιολόγηση της ποιότητας στην ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων. Παράλληλα, το QLS μετέχει δυναμικά και στα συνέδρια EAQUALS με ανταλλαγή ιδεών και παρουσίαση των δικών του, πρωτοποριακών προγραμμάτων.
 4. Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα
  Το QLS  έχοντας  την τεχνογνωσία  αλλά και τις κατάλληλες συνεργασίες προσφέρει στα Σχολεία μέλη του , την δυνατότητα να εφαρμόσουν  καινοτόμα εκαπιδευτικά  προγράμματα «Διαφοροποιημένης διδασκαλίας»   όπως το  ΜΙ Guide  (Multiple Intelligence Guide  ) & QLS (QLS Learning Profile ),  λαμβάνοντας  υπόψη το μαθησιακό προφιλ των μαθητών . Έτσι , κάθε Σχολείο έχει την δυνατότητα να προσφέρει πραγματικά εξατομικευμένες και σύγχρονες υπηρεσίες μάθησης που οδηγούν τους μαθητές του , στην επιτυχία !
 5. Marketing Support
  Το Δίκτυο QLS µε κοινές αλλά και εξατομικευμένες ενέργειες marketing, υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα των µελών του, στοχεύοντας στην διατήρηση των υπαρχόντων μαθητών και την αύξηση του πελατολογίου.
 6. Business Support
  Τα µέλη του QLS απολαμβάνουν επιχειρηματική καθοδήγηση από Σύμβουλο Επιχειρηματικότητας και Marketing για να μπορούν να  εργαστούν  στοχευμένα πάνω στην ανάπτυξη της δικής τους επιχείρησης.
 7. Διήμερα meetings ανταλλαγής απόψεων & ιδεών του κλάδου
  Κάθε χρόνο διοργανώνονται 3 meetings όπου όλα τα μέλη του Δικτύου QLS εκπαιδεύονται και ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες πάνω στους επαγγελματικούς προβληματισμούς τους.