Προγραμμα - Μαθαινω να Μαθαινω

Κάθε άνθρωπος εκδηλώνει τάση και ευφυή συμπεριφορά προς συγκεκριμένους γνωσιακούς

/ γνωστικούς τομείς και αφομοιώνει γνώσεις, μαθαίνει και συμπεριφέρεται στο περιβάλλον του. Το πρόγραμμα «Μαθαίνω να Μαθαίνω» αξιοποιεί τα ευρήματα δύο εξελιγμένων τεστ ανάλυσης της προσωπικότητας των μαθητών: α) ARISTON-MI, μέσω του οποίου γίνεται διάγνωση του μαθησιακού χάρτη των μαθητών, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει ο καθένας, και β) ARISTON-Self-esteem, μέσω του οποίου καταγράφεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή, δηλαδή η προσωπική κρίση της αξίας του, η οποία εκφράζεται με τις στάσεις που υιοθετεί αναφορικά με τον εαυτό του, την οικογένειά του και το Σχολείο. Στόχος μας είναι η καλλιέργεια τόσο των νοητικών όσο και των συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ισχυρή αυτοεκτίμηση ικανών να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συναντήσεις γονέων και μαθητών με την μορφή των σεμιναρίων.

  • 6 συναντήσεις των 3 ωρών για τους μαθητές
  • 3 συναντήσεις των 2 ωρών για τους γονείς

Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος:

  • Οι μαθητές θα μάθουν τρόπους να κάνουν την μελέτη τους πιο ξεκούραστη, πιο ευχάριστη και πιο αποτελεσματική, σύμφωνα με το προσωπικό τους μαθησιακό προφίλ που ανέδειξε το QLP test. Επίσης, θα επικεντρωθούν στο πώς να οργανώνουν το χρόνο μελέτης τους και πώς να συγκεντρώνονται πιο εύκολα στο μάθημα.
  • Οι γονείς να ενημερωθούν για το μαθησιακό προφίλ των παιδιών τους, ώστε να ενθαρρύνουν τους αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης και να υποστηρίζουν το μαθητή, για να οργανώνει σωστά την μελέτη του και να διαχειρίζεται τον χρόνο του.

 

Η πρώτη συνάντηση του Μαθαίνω να Μαθαίνω θα διατεθεί δωρεάν σε όλους τους μαθητές και γονείς των παιδιών που θα υποβληθούν στο τεστ QLP, καθώς επίσης δωρεάν θα χορηγηθεί στους μαθητές και το test Αυτοεκτίμησης, απαραίτητο εργαλείο για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του προφίλ των μαθητών.

Το συνολικό κόστος των συναντήσεων και για μαθητές και για γονείς είναι 80 ευρώ.

Το πρόγραμμα ξεκινάει το Σάββατο 1 Απριλίου 2017 και οι συναντήσεις έχουν ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Σάββατο 1 Απριλίου           Μαθητές : 9 – 12 π.μ.    Γονείς: 6:30 – 8 μμ.

Σάββατο 8 Απριλίου           Μαθητές : 9 – 12 π.μ.    Γονείς: 6:30 – 8 μμ.

Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου     Μαθητές : 9 – 12 π.μ.    Γονείς: 6:30 – 8 μμ.

Μ. Τρίτη 11 Απριλίου         Μαθητές : 9 – 12 π.μ. -

Παρασκευή 21 Απριλίου     Μαθητές : 9 – 12 π.μ. -

Σάββατο 22 Απριλίου         Μαθητές : 9 – 12 π.μ. -

Δεξιότητες που θα διδαχθούν  

• Οι μαθητές θα μάθουν το προσωπικό τους μαθησιακό προφίλ (ΜΙ), ώστε να ανακαλύψουν τους τρόπους μελέτης που τους ταιριάζουν.  

• Θα μάθουν συγκεκριμένες τεχνικές μελέτης σύμφωνα με το ΜΙ, ώστε να μελετούν πιο ξεκούραστα, πιο σύντομα και πιο αποτελεσματικά. 

Θα μάθουν τρόπους να οργανώνουν το χρόνο τους μέσα στη μέρα, ώστε να μελετούν αλλά να έχουν και ελεύθερο χρόνο. Θα μάθουν τρόπους να οργανώνουν τη μελέτη τους, ώστε να γίνεται πιο ξεκούραστη.  

• Θα μάθουν τρόπους να βελτιώνουν τη συγκέντρωσή τους στη μελέτη, ώστε να την ολοκληρώνουν πιο γρήγορα και να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο. 

Θα μάθουν να βρίσκουν το δικό τους προσωπικό κίνητρο για να μελετούν, ώστε να έχουν περισσότερη όρεξη για μελέτη.  

• Θα μάθουν τρόπους να αξιολογούν τον εαυτό τους και τη δουλειά τους, ώστε να μπορούν να γίνουν καλύτεροι. 

 ΔΟΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

3 συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών    

Σκοπός είναι η ενημέρωση των γονέων για:

– Το μαθησιακό προφίλ των παιδιών τους (ΜΙ), ώστε να ενθαρρύνουν τους αποτελεσματικούς τρόπους μελέτης.

– Το πώς μπορούν να υποστηρίζουν τον μαθητή, ώστε να οργανώνει σωστά τη μελέτη του και να διαχειρίζεται το χρόνο του. 

Δεξιότητες που θα διδαχθούν 

  • Πώς να βοηθούν οι γονείς, ώστε ο μαθητής να μάθει να συγκεντρώνεται πιο αποτελεσματικά.  
  • Πώς μπορούν να βελτιώσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών (γενίκευση μέσα από αλλαγή στάσης σε θέματα που αφορούν τη μελέτη) και πώς οι δικές τους πεποιθήσεις μπορεί να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την αυτοεκτίμηση των παιδιών. 

Στόχος των συναντήσεων γονέων    

• Να καταφέρουν να λειτουργούν υποστηρικτικά και βοηθητικά απέναντι στο μαθητή, έτσι ώστε να μειωθεί το άγχος τους για τις επιδόσεις των παιδιών τους, αλλά και να καταφέρουν να βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να μελετούν πιο αποτελεσματικά, πιο ευχάριστα και ξεκούραστα. 

• Να βρουν οι γονείς την ισορροπία ανάμεσα στα δύο άκρα: υπερεμπλοκή και παραίτηση.  

• Να μάθουν οι γονείς να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα των παιδιών τους.

Να κατανοήσουν οι γνείς τις συμπεριφορές και στάσεις που είναι πιο αποτελεσματικές και λειτουργικές για το μαθητή, αλλά και την σχέση γονέα - παιδιού ως προς την μελέτη. 

«Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις μια φορά.

Μάθε τον να πιάνει ψάρια και θα είναι χορτασμένος σε όλη του τη ζωή.»