Μελος του QLS το krasopoulou my school

Το krasopoulou my school μετά από τις 2 επιθεωρήσεις έγινε κανονικό μέλος του του δικτύου ποιοτικών Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα.

 

H εκμάθηση Ξένων Γλωσσών αλλάζει εποχή. Η ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση, σε τιμές προσαρμοσμένες στις συνθήκες της σημερινής εποχής είναι πλέον απαιτούμενη από όλους. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ως φορείς εκπαίδευσης, πρέπει και οφείλουν να εναρμονιστούν με τις Ελληνικές και διεθνείς εξελίξεις και απαιτήσεις.
Σ' αυτό το πλαίσιο λειτουργεί και δραστηριοποιείται το Δίκτυο Κέντρων Ξένων Γλωσσών QLS. To QLS: Quality in Language Services, προσδιορίζει την ποιότητα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση:

  • Ποιότητα στη λειτουργία ενός Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
  • Ποιότητα στο επίπεδο των γνώσεων που προσφέρει στους μαθητές του.
  • Ποιότητα στο σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στους γονείς που το εμπιστεύονται.

Είναι η δικτύωση των μεγαλύτερων ανεξάρτητων και αυτόνομων Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα, που επιδιώκουν να αναπτύσσονται μαζί σε μια ανταγωνιστική εποχή, να ανταλλάζουν απόψεις πάνω σε Ακαδημαϊκά Θέματα και όλοι μαζί, ως ομάδα, να προσφέρουν στους γονείς του εκάστοτε Κέντρου Ξένων Γλωσσών, μέλος του QLS, αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Όλα αυτά με στόχο την επιτυχημένη και ολοκληρωμένη εκπαίδευση του μαθητή