Αγγλικα για εφηβους (14–17 ετων)

 

Τα τμήματά μας για εφήβους είναι σχεδιασμένα για να αναπτύξουν τις υπάρχουσες γνώσεις Αγγλικών και τις γλωσσικές δεξιότητες των παιδιών σας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με αυτοπεποίθηση και ευχέρεια, και να επικοινωνούν με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.

Τα μαθήματα καλύπτουν την ύλη από το επίπεδο Pre-Lower έως το Proficiency και προετοιμάζουν τους μαθητές για τις εξετάσεις Cambridge English First for Schools (FCEfS), Advanced (CAE) και Proficiency (CPE), εξοικειώνοντάς τους με τη μορφή των εξετάσεων και εκπαιδεύοντάς τους στις βασικές τεχνικές που χρειάζονται για να επιτύχουν.

Τα παιδιά σας θα παρακολουθούν μαθήματα σε μια τάξη με μαθητές της ίδια ηλικίας και του ίδιου επιπέδου γνώσεων, για να επιτύχουν την μεγαλύτερη δυνατή πρόοδο. Θα έχουν επίσης την προσοχή που απαιτείται για το καθένα ξεχωριστά, ώστε να πετύχουν τους στόχους τους στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

     Το πρόγραμμα σπουδών του krasopoulou my school για Εφήβους

 

   Class Lower
   Η τάξη του Lower (Από Β' Γυμνασίου) είναι η τελευταία για όσους δεν επιθυμούν να συνεχίσουν σε ένα ανώτατο  επίπεδο. Οι σπουδαστές παρακολουθούν  μαθήματα 5 ώρες την εβδομάδα μέχρι το Φεβρουάριο και 7 ώρες την εβδομάδα από Φεβρουάριο μέχρι Μάιο. Μία ώρα γραμματική όπου εδραιώνονται πλέον οι γνώσεις των μαθητών, μια ώρα προφορική εξάσκηση με αγγλόφωνο καθηγητή και τέσσερεις ώρες προετοιμασία στα πτυχία που οι μαθητές πρόκειται να δώσουν.  Η  κατανόηση γραπτού και ακουστικού κειμένου, η εξάσκηση προφορικού λόγου, η διδασκαλία γραπτού λόγου, η εξάσκηση στη γραπτή και ακουστική εξέταση των πτυχίων καθώς επίσης και η προετοιμασία στην αίθουσα των υπολογιστή πάνω σε θέματα  εξετάσεων συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το πρόγραμμα  των σπουδών.  Οι μαθητές οφείλουν να έρχονται επιπλέον ώρες εβδομαδιαίως για προφορική και γραπτή εξάσκηση ώστε να έχει γίνει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία μέχρι την ημέρα των εξετάσεων. Ολοκληρώνοντας κάθε τεστ ο μαθητής περνάει από το στάδιο της αξιολόγησης και ακολουθεί συνάντηση με τον  υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του όπου συζητούν τα λάθη και την δυνατότητα εξέλιξης του μαθητή και κατ΄επέκταση την επιτυχία του στις εξετάσεις.

   Class Advanced
   Στο επίπεδο αυτό οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα για να δώσουν πτυχίο επιπέδου C1 (Αdvanced) που αντιστοιχεί σε Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας από τον Α.Σ.Ε.Π. Η επιλογή των μαθημάτων εξαρτάται από το πτυχίο που θα επιλέξουν  να δώσουν οι σπουδαστές . Η διδασκαλία της γραμματικής, η μελέτη κειμένων, τα προφορικά, το ακουστικό και η έκθεση οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Απαραίτητη είναι και η διδασκαλία των Practice Tests ως ξεχωριστό μάθημα κάθε εβδομάδα.  Η παρακολούθηση  των οπτικοακουστικών προγραμμάτων που διαθέτει το κέντρο μας  και η μελέτη της λογοτεχνίας  ενισχύουν τις γνώσεις των μαθητών και σε αυτό το επίπεδο σε μεγάλο βαθμό. 

   Class Proficiency
   Η καινοτομία του Κέντρου μας σε αυτό το επίπεδο αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι σπουδαστές μας ολοκληρώνουν την τάξη αυτή μόνο σε μια σχολική χρονιά. Ενώ η περίοδος που απαιτείται συνήθως για την τάξη του Proficiency είναι γύρω στα δύο χρόνια, στο Κέντρο μας  κάθε σπουδαστής ανεξαρτήτου ηλικίας,  ενήλικας ή έφηβος, είναι σε θέση να ολοκληρώσει την τάξη μέσα σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης είναι βασικό να τονίσουμε ότι ακολουθώντας το πρόγραμμα του Κέντρου μας, στην Γ’ Γυμνασίου οι μαθητές μπορούν με άνεση να δώσουν τις εξετάσεις του Proficiency.
ΟΙ σπουδαστές έχουν έξι ώρες μάθημα την εβδομάδα. Μία ώρα γραμματική, δύο ώρες μελέτη κειμένων (Coursebook) και τέσσερεις ώρες Practice Tests, διεξοδική μελέτη και εξάσκηση του πτυχίου στη μορφή που εξετάζεται. Οι καθηγητές που διδάσκουν σε αυτό το επίπεδο είναι κυρίως Αγγλόφωνοι, με πολυετή πείρα, κατάρτιση και εμπειρία στο συγκεκριμένο πτυχίο.  Κάθε δύο εβδομάδες οι μαθητές θα πρέπει να έρχονται στο χώρο μας επιπλέον για να κάνουν Practice Tests και Past Papers.  Ολοκληρώνοντας κάθε τεστ, ο κάθε μαθητής ξεχωριστά περνάει από το στάδιο της αξιολόγησης .  Ακολουθεί συνάντηση με τον  υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του, όπου συζητούν τα λάθη , την δυνατότητα εξέλιξης του μαθητή και κατ΄επέκταση την επιτυχία του στις εξετάσεις. Επίσης, στο Κέντρο μας πραγματοποιούνται και συναντήσεις με καθηγητές που υπήρξαν εξεταστές και διεξάγονται προφορικά τεστ για τους υποψηφίους έτσι ώστε οι μαθητές να έχουν μια πλήρη εικόνα των εξετάσεων. Σε φιλικό περιβάλλον και με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, η διδασκαλία με Interactive Multimedia Προγράμματα προσφέρουν ευχάριστη και υψηλής ποιότητας μάθηση στους μαθητές ακόμα και σε αυτό το επίπεδο.

                                           -------------------------------------------                                   

Τα πτυχία πάντα αποτελούν κίνητρο για τους σπουδαστές (external motivation) αλλά στόχος  του κέντρου μας είναι να μην γίνονται αυτοσκοπός. Οπωσδήποτε η αγάπη για τη γλωσσά (internal motivation) θέλουμε να γίνει το βασικότερο κίνητρο των παιδιών  και η ικανότητα να μιλούν με άνεση  και να καταλαβαίνουν την Αγγλική, όπως και κάθε άλλη ξένη γλωσσά.     


Πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων

  • ΕΠΙΠΕΔΑ

     Lower Β2, Advanced C1, Proficiency C2.

  • ΔΙΔΑΚΤΡΑ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ

    Ένα ακαδημαικό έτος, από Σεπτέμβριο έως Μάιο

  • ΕΓΓΡΑΦΗ

    Για να κάνετε εγγραφή, κλείστε ένα δωρεάν κατατακτήριο τεστ

 

Για πληροφορίες σχετικά με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και τις αργίες, επισκεφτείτε μας στο Κέντρο μας Ραιδεστού 2 στη Δράμα.