Πτυχια Cambridge University

Γενικά  Αγγλικά  (paper-based)

 

 

 

 

Cambridge English: Key for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/2023 €80 11/01/2023–25/01/2023
21/05/2023 €80 29/01/2023–04/04/2023
04/06/2023 €80 29/01/2023–04/04/2023
19/11/2022 €80 19/09/2022–10/10/2022

Cambridge English: Preliminary for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/2023 €85 11/01/2023–25/01/2023
21/05/2023 €85 29/01/2023–04/04/2023
04/06/2023 €85 29/01/2023–04/04/2023
19/11/2022 €85 19/09/2022–10/10/2022

Cambridge English: First for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/2023 €160 29/01/2023–21/03/2023
11/06/2023* €160 29/01/2023–17/04/2023
03/12/2022 €160 19/09/2022–17/10/2022

* Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Cambridge English: Advanced

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/2023 €150 29/01/2022–21/03/2023
03/12/2022 Θα ανακοινωθούν. 19/09/2022–17/10/2022

Cambridge English: Proficiency

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
15/05/2023 €180 29/01/2023–21/03/2023
04/12/2022 €180 19/09/2022–17/10/2022