Πτυχια Cambridge University

Γενικά  Αγγλικά  (paper-based)

 Cambridge English: Key for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/2024 €80 11/01/2024–25/01/2024
21/05/2024 €80 29/01/2024–04/04/2024
04/06/2024 €80 29/01/2024–04/04/2024
19/11/2023 €80 19/09/2023–10/10/2023

Cambridge English: Preliminary for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
05/03/2024 €85 11/01/2024–25/01/2024
21/05/2024 €85 29/01/2024–04/04/2024
04/06/2024 €85 29/01/2024–04/04/2024
19/11/2023 €85 19/09/2023–10/10/2023

Cambridge English: First for Schools

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/2024 €160 29/01/2024–21/03/2024
11/06/2024* €160 29/01/2024–17/04/2024
03/12/2023 €160 19/09/2023–17/10/2023

* Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Cambridge English: Advanced

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
14/05/2024 €150 29/01/2024–21/03/2024
03/12/2023 Θα ανακοινωθούν. 19/09/2023–17/10/2023

Cambridge English: Proficiency

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΕΞΕΤΑΣΤΡΑΕΓΓΡΑΦΕΣ
15/05/2024 €180 29/01/2024–21/03/2024
04/12/2023 €180 19/09/2023–17/10/2023