Εξετασεις για μικρους μαθητες

Οι εξετάσεις Cambridge English: Young Learners είναι ιδανικές για τα πρώτα βήματα των παιδιών στην εκμάθηση αγγλικών. Διατίθενται σε τρία διαφορετικά επίπεδα-Starters, Movers και Flyers-που φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τον καθημερινό γραπτό και προφορικό λόγο των αγγλικών, με έναν τρόπο που τα διασκεδάζει και τα ενθαρρύνει να συνεχίσουν.

Οι εξετάσεις Cambridge English: Young Learners διατίθενται τώρα και στον υπολογιστή, laptop και tablet σε ολοένα και περισσότερες χώρες, όπως το Hong Kong, το Μεξικό και η Ιταλία. Έτσι υπάρχουν περισσότερες επιλογές αναφορικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθητών 

Εξέταση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 

Η διαδικασία εισαγωγής των computer-based εξετάσεων Young Learners έχει ξεκινήσει με ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα για κάθε χώρα. 

Απευθυνθείτε στο εξεταστικό σας κέντρο για περισσότερες πληροφορίες

Εάν είστε εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο του Cambridge English συνδεθείτε με το helpdesk των εξεταστικών κέντρων για να μάθετε περισσότερα.

Νέο Cambridge English Placement Test for Young Learners

Το Cambridge English Placement Test for Young Learners είναι ένας γρήγορος και οικονομικός τρόπος για να επιβεβαιώσετε το επίπεδο των μικρών σας μαθητών. Μάθετε περισσότερα κατεβάζοντας τον οδηγό για καθηγητές 

Σχεδιασμένες για τη σωστή αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων παιδιών ηλικίας μεταξύ επτά και δώδεκα ετών, οι εξετάσεις Cambridge English:Young Learners (YLE) αφορούν τρία επίπεδα αξιολόγησης (Starters, Movers και Flyers) τα οποία ενθαρρύνουν τις προσπάθειες των μικρών υποψηφίων με παρακολούθηση της προόδου τους.

Cambridge English: Starters

Η εξέταση Cambridge English: Starters είναι η πρώτη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών. Μέσω αυτής, το παιδί σας ενθαρρύνεται να μάθει Αγγλικά από μικρή ηλικία και να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοκιμασίες.

Επίπεδο τίτλου: Προκαταρκτική γνώση.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 8 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει περίπου 100 ώρες μαθημάτων Αγγλικών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας το παιδί σας θα πρέπει να μπορεί:

  • να αναγνωρίζει τα χρώματα στα Αγγλικά
  • να απαντά σε πολύ απλές ερωτήσεις για τον εαυτό του
  • να γράφει σύντομες μονολεκτικές απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία. Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε θυρεούς (shields) για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των θυρεών που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται περίπου ένα μήνα μετά την ημέρα των εξετάσεων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

20 λεπτά,

μέχρι πέντε θυρεούς

20 λεπτά,

μέχρι πέντε θυρεούς

3-5 λεπτά,

μέχρι πέντε θυρεούς

Cambridge English: Movers

Η εξέταση Cambridge English: Movers είναι η δεύτερη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών. Μέσω αυτής, το παιδί σας ενθαρρύνεται να επικοινωνεί στα Αγγλικά σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας και να αναπτύξει μια θετική στάση απέναντι στις γλωσσικές δοκιμασίες.

Επίπεδο τίτλου: Στοιχειώδης γνώση = A1 στο Κοινό Ευρωπαικό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 8 και 11 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει περίπου 175 ώρες μαθημάτων Αγγλικών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας το παιδί σας θα πρέπει να μπορεί:

  • να κατανοεί βασικές οδηγίες στα Αγγλικά
  • να συμπληρώνει ένα απλό έντυπο ή να απαντά σε ερωτήσεις για τον εαυτό του
  • να απαντά σε ερωτήσεις και να σημειώνει απλά στοιχεία (όπως ημέρες της εβδομάδας, χρόνους ή ονόματα), τα οποία ακούει ή διαβάζει σε μια παιδική ιστορία.

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία. Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε θυρεούς (shields)  για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των θυρεών που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται περίπου ένα μήνα μετά την ημέρα των εξετάσεων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

25 λεπτά,

μέχρι πέντε θυρεούς

30 λεπτά,

μέχρι πέντε θυρεούς

5-7 λεπτά,

μέχρι πέντε θυρεούς

Cambridge English: Flyers

Η εξέταση Cambridge English: Flyers είναι η ανώτερη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners (YLE) για παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 12 ετών και πιστοποιεί ότι το παιδί σας μπορεί να κατανοεί τα απλά Αγγλικά σε καθημερινές περιστάσεις και να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τα βασικά Αγγλικά.

Επίπεδο τίτλου: Βασική γνώση = A2 στο Κοινό Ευρωπαικό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες.

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται;

Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών, τα οποία έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα για δύο ή τρεις χρονιές στο σχολείο (περίπου 250 ώρες μαθημάτων). 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας το παιδί σας θα πρέπει να μπορεί:

  • να εξηγεί τις διαφορές μεταξύ δύο ιστοριών ή εικόνων
  • να γράφει ή να διηγείται μια σύντομη ιστορία στα Αγγλικά
  • να υποβάλλει ερωτήσεις και να χρησιμοποιεί ρήματα στον αόριστο. Το Cambridge English: Flyers είναι ισοδύναμο με το Cambridge English: Key for Schools (KETfS).

Ποια είναι η διαδικασία της εξέτασης;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη βάση στη βαθμολογία. Το παιδί σας μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε θυρεούς για κάθε ενότητα της δοκιμασίας. Ο αριθμός των θυρεών που θα έχει συγκεντρώσει για κάθε ενότητα θα εμφανίζεται επάνω στο πιστοποιητικό του, το οποίο σας αποστέλλεται περίπου ένα μήνα μετά την ημέρα των εξετάσεων.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

25 λεπτά,

μέχρι πέντε θυρεούς

40 λεπτά,

μέχρι πέντε θυρεούς

7-9 λεπτά,

μέχρι πέντε θυρεούς