Η Όλγα είναι καθηγήτρια Αγγλικών απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.  Μια ενθουσιώδης καθηγήτρια Αγγλικών, με πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και πάνω από 8 χρόνια διδακτικής εμπειρίας.

 

Κατά τη διδασκαλία σε Διεθνή Θερινά Σχολεία στην Αγγλία, έλαβα την πιστοποίηση QTS από το Βρετανικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Για 3 μήνες, βρέθηκα επιτηρήτρια και οργανώτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο «Όμηρος Language & CulturalSchool» στην Μελβούρνη, Αυστραλία. Ειδικεύτηκα στις μαθησιακές δυσκολίες ενώ δίδασκα τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα σε μικρούς μαθητές στην Ιταλία. Εκεί έγινε και η εισαγωγή μου στην διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στην προσχολική ηλικία, καθώς κλήθηκα  να διδάξω σε πολλούς δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Όταν επέστρεψα στην Ελλάδα, δίδασκα για 2 χρόνια στο YES English Language Centre στην Θεσσαλονίκη. Από τότε, ειδικεύομαι στους μικρούς μαθητές και κυρίως προσχολικής ηλικίας στοχεύοντας στην ολική εμπειρική ανάπτυξη των παιδιών. Ο στόχος μου είναι να προσφέρω μαθήματα δημιουργικά και διασκεδαστικά προκειμένου οι μικροί μου μαθητές να αγαπήσουν την μάθηση και να αγαπήσουν την Αγγλική Γλώσσα ενώ θα την κατακτούν με τον ίδιο τρόπο που κατακτούν και την μητρική τους γλώσσα, φυσικά και ευχάριστα. Το 2018 ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου πρόγραμμα στην Τεχνολογία και τη Γλωσσική Εκπαίδευση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είμαι επίσης επίσημη εξετάστρια προφορικών για τα πιστοποιητικά του Cambridge και μέλος του TESOLστο οποίο έχω δημοσιεύσει και εισηγηθεί ένα γλωσσικό εργαστήριο σε πανελλήνιο συνέδριο.