Εξετασεις Cambridge

Βραβευμένοι από το Πανεπιστήμιο του CAMBRIDGE ως επίσημο Κέντρο προετοιμασίας.

Τα Ευρωπαϊκά Επίπεδα Γλωσσομάθειας 

Σε  όλες  τις  Ευρωπαϊκές  χώρες  τα  επίπεδα  γλωσσομάθειας  έχουν  καθοριστεί  από  το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  της ΕΥΡΩΠΗΣ". Ο φορέας αυτός δημιούργησε ένα σκελετό έξι επιπέδων γλωσσομάθειας που ισχύει για όλες  τις  Ευρωπαϊκές  γλώσσες.  Τα επίπεδα συνοδεύονται από µια σειρά σύντομων περιγραφικών αναλύσεων οι οποίες καθορίζουν τα επίπεδα ικανότητας  σε  σχέση  µε  το  τι  είναι  σε  θέση  να  κάνει  ο  χειριστής  της  γλώσσας  στο  κάθε  επίπεδο.  Οι τάξεις του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Κρασοπούλου και  εξετάσεις  πιστοποίησης του Πανεπιστημίου του Cambridge είναι προσαρμοσμένες σε αυτή την  κλίμακα των έξι επιπέδων σύμφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

 Το Κέντρο επέλεξε ως κύριο φορέα αξιολόγησης και πιστοποίησης το πανεπιστήμιο του Cambridge. Οι λόγοι είναι οι εξής:

Είναι το πιο αναγνωρισμένο πτυχίο σε διεθνές επίπεδο (Αναγνωρίζετε από τα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου, όλα τα κράτη και όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις). Οι κάτοχοι των πτυχίων του Πανεπιστημίου Cambridgeχαίρουν παγκοσμίως την μεγαλύτερη αναγνώριση και καταξίωση.

Το πανεπιστήμιο του Cambridgeδιαθέτει μεγάλη εμπειρία στην διεξαγωγή εξετάσεων.

Παρέχει αναλυτική αριθμητική αξιολόγηση σε 5 δεξιότητες τις γλώσσας. Είναι διαβαθμισμένες εξετάσεις που σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές παίρνουν αξιολόγηση και πιστοποίηση ανάλογα με τα αποτελέσματα τους.

Είναι η μόνη μετρήσιμη αριθμητικά και αξιόπιστη αξιολόγηση και μόνο έτσι μπορούμε να θέτουμε στόχους για κάθε μαθητή και ο γονέας να έχει την πλέον αξιόπιστη ενημέρωση για το επίπεδο γνώσης των Αγγλικών του παιδιού του.

Το επίπεδο γνώσεων που χρειάζεται για την απόκτηση του είναι υψηλό και έτσι υποχρεώνει τους μαθητές αλλά και εμάς να στοχεύουμε ψηλά με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλότερα επίπεδα γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.

Ως σχολείο είμαστε τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων του Cambridge που σημαίνει ότι τα παιδιά αξιολογούνται στο γνώριμο περιβάλλον του σχολείου τους.

Η διευθύντρια σπουδών Jennifer Κρασοπούλου είναι επίσημη εξετάστρια προφορικών των Πανεπιστημίου του Cambridge. 

Το Κέντρο συμμετέχει σε όλες τις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge. Η συμμετοχή των μαθητών στις εξωτερικές εξετάσεις έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου και είναι υποχρεωτική. Επιδιώκουμε οι μαθητές μας να συμμετέχουν σε τουλάχιστον 3 εξετάσεις πριν από το F.C.E.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ( περίπου κάθε 1 με 2 χρόνια ) να ελέγχουμε το επίπεδο γνώσης του μαθητή από ένα εξωτερικό φορέα. Ταυτόχρονα ελέγχουμε και το δικό μας εκπαιδευτικό έργο.

Τα πτυχία K.E.T., P.E.T., F.C.E., C.A.E., C.P.E. αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, όλους τους ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, όλα τα κράτη και τα περισσότερα πανεπιστήμια του κόσμου. Έτσι ο μαθητής ότι και συμβεί πάντα έχει ένα πτυχίο που είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιεί το επίπεδο των γνώσεων του.

Η συμμετοχή των μαθητών σε εξετάσεις από μικρή ηλικία τους εξοικειώνει με την διαδικασία και βοηθάει να ξεπεράσουμε τυχόν αποτυχίες που οφείλονται στο στρες και το άγχος των εξετάσεων, όταν αυτές είναι η πρώτη εμπειρία του μαθητή.

 Το κόστος των εξετάσεων επιβαρύνει τους γονείς που ενδεικτικά για το 2023 - 2024 είναι:

Εξετάσεις Πανεπιστημίου Cambridge

Εξέταστρα:

Starters

60 €

Movers

60 €

Flyers

60 €

Key English Test  K.E.T.

75 €

Preliminary English Test  P.E.T.

85 €

First Certificate in English F.C.E.

165 €

Certificate ofADVANCEDin English (C.A.E.)

165 €

Certificate ofPROFICIENCYin English(C.P.E.)

185 €

  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΗΣ

Τάξεις Κ.Ξ.Γ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Εξετάσεις Πανεπιστημίου

CAMBRIDGE

C2

Proficiency

 

Μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια, σχεδόν ότι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να αναμεταδίδει γεγονότα και επιχειρήματα διάφορων γραπτών και προφορικών πηγών, συνοψίζοντάς τα με τρόπο συγκροτημένο. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και με ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.

Certificate

of

PROFICIENCY

in English

(C.P.E.)

 

C1

 

Advanced

Μπορεί να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα με τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο, πράγμα που φανερώνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του.

Certificate

of

ADVANCED

in English

 (C.A.E.)

B2

Β2.2

F.C.E.

 

Μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται με την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί με αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθμό που να συζητά με ομιλητή της γλώσσας-στόχου χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται με σαφήνεια και λεπτομέρειες για μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, να εκφέρει άποψη για θέματα επικαιρότητας και να παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διάφορων δυνατοτήτων.

First Certificate in English

F.C.E.

Γνωστό σαν LOWER

Β2.1

 

Pre F.C.E.

 

B1

Β1.2

Μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά με την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί με σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα-στόχος. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του. Μπορεί να διηγηθεί ένα γεγονός, μια εμπειρία ή ένα όνειρο, να περιγράψει μια προσδοκία ή ένα στόχο και να παραθέσει με συντομία τους λόγους ή τις διευκρινίσεις ενός σχεδίου ή μιας ιδέας.

P.E.T.

Β1.1

D. senior

A2

A2.2

C. senior

Μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του..

 K.E.T.

A2.1

B. senior

Flyers

Α1

A1.2

A. senior

Μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.

Movers

A1.1

B. junior

Starters

 

A. junior