Μεθοδολογια σπουδων

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόζουμε στο “krasopoulou my school

Στα νηπιακά και παιδικά τμήματα από 3,5 – 8 ετών εφαρμόζουμε την Μοντεσσοριανή αγωγή στην Αγγλική γλώσσα με ειδικούς εκπαιδευτές.

Οι μαθητές μας έχουν την δυνατότητα να εργαστούν ομαδικά, να ακούσουν και να μιλήσουν την ξένη γλώσσα. Η διδακτέα ύλη συσχετίζεται με τις εμπειρίες των μαθητών και παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να εμπλακούν σε εργασίες project. Φροντίζουμε η εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας να βοηθάει τους μαθητές να γνωρίζουν μέρος της κουλτούρας και νοοτροπίας άλλων λαών. Παράλληλα όμως δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά μας να ασχοληθούν με την Ελληνική κουλτούρα τις τέχνες, τις παραδόσεις και την τοπική ιστορία στα Αγγλικά.

Πιστεύουμε ότι η παρουσίαση του μαθήματος πρέπει να γίνεται με ευχάριστο τρόπο και η μάθηση να επιτυγχάνεται ανώδυνα και όσο το δυνατόν πιο φυσικά για τον μαθητή.

Τα βιβλία επιλέγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η θεματολογία είναι προσφιλής στους μαθητές και κάθε βιβλίο υποστηρίζεται από άριστης ποιότητας εποπτικό υλικό. (DVD, ακουστικό CD, Flashcards, CDασκήσεις για τον υπολογιστή και τον διαδραστικό πίνακα).

Σημαντικός παράγοντας στη μάθηση είναι ο τρόπος που μαθαίνει κάθε παιδί. Κάθε άνθρωπος μαθαίνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο και για τον λόγο αυτό υιοθετούμε μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση στη διδασκαλία μας.

Τα παιδιά χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις τους για να εμπλακούν ευχάριστα στη διαδικασία της μάθησης. Η γλώσσα στα αρχικά στάδια κατακτάται μέσα από την κίνηση, το τραγούδι και το παιχνίδι. Στις μεγαλύτερες τάξεις η παρουσίαση του μαθήματος γίνεται μέσα από διαλόγους ηρώων του βιβλίου όπου τα παιδιά ενθουσιάζονται και ταυτίζονται μαζί τους.

Παράλληλα η χρήση του διαδραστικού πίνακα και όλων των οπτικοακουστικών μέσων που διαθέτουμε, μετατρέπουν το μάθημα των Αγγλικών σε ευχάριστη εμπειρία.

Οι μαθητές μας έχουν πάντα δουλειά στο σπίτι. Η προετοιμασία είναι απαραίτητη και πρέπει να δαπανούν περίπου 1 με 1,5 ώρα για μελέτη πριν έρθουν για μάθημα. Φροντίζουμε οι εργασίες που έχουν για το σπίτι να είναι λογικές σε ποσότητα, δημιουργικές και χρήσιμες. Η αντιγραφή ( 3-5 φορές τη λέξη) είναι υποχρεωτική στις πρώτες τάξεις. Αντιγραφή έχουμε πάντα αυτό που θα ζητηθεί από τους μαθητές να μάθουν ως ορθογραφία. Δεν θεωρούμε πως ο μαθητής παράγει γνώση όταν απλά αντιγράφει πολλές φορές ένα κείμενο.

Γνώση παράγεται όταν ο μαθητής γράφει ένα κείμενο δικό του στα Αγγλικά κι όταν λύνει ασκήσεις που θα τον βοηθήσουν να εμπεδώσει και να εδραιώσει τις γνώσεις που αποκόμισε από το μάθημα.

Η αριθμητική βαθμολογία γίνεται με την κλίμακα του 100 όπως σε όλα τα Αγγλόφωνα σχολεία.

Πιστεύουμε στην δύναμη της θετικής ενίσχυσης και για το λόγο αυτό φροντίζουμε να τονίζουμε και να ενισχύουμε τα θετικά στοιχεία του κάθε μαθητή. Τα παιδιά βραβεύονται συχνά με stickersκαι σφραγιδούλες όταν αποδίδουν καλά. Παράλληλα όμως εκπαιδεύουμε τους μαθητές μας να διαχειρίζονται με εποικοδομητικό τρόπο τα λάθη τους. Διδάσκουμε στα παιδιά μας να μαθαίνουν από τα λάθη τους.

Ανιχνεύουμε τις ανάγκες του και τον τρόπο που μαθαίνει καλύτερα. Σεβόμαστε την προσωπικότητα του.

Ο μαθητής που κάνει λάθος δεν θίγεται και δεν προσβάλλεται ποτέ από την καθηγήτρια του. Ούτε επιτρέπουμε να γίνει θέμα κοροϊδίας άλλων μαθητών.

Οι μαθητές μας υποβάλλονται κάθε μήνα σε ένα επαναληπτικό τεστ με σκοπό να βοηθηθούνε να ανακεφαλαιώσουν την ύλη και να διαπιστώσει η καθηγήτρια τυχόν κενά και ελλείψεις. Η βαθμολογία του τεστ καταγράφεται στον μηνιαίο έλεγχο προς γνώση του γονέα. Η βαθμολογία χρησιμοποιείται ως ένα μέσω μέτρησης της γνώσης και δεν θεωρείται με κανέναν τρόπο ως αυτοσκοπός ούτε και χρησιμοποιείται από πλευράς μας ως μέσω τιμωρίας ενός ζωηρού μαθητή ή επιβράβευσης ενός καλού μαθητή. Από την στιγμή που εντοπιστούν κενά και ελλείψεις στο τεστ, ο μαθητής που έγραψε κάτω από 70%, με την καθηγήτρια του αναλαμβάνουν να καλύψουν τα κενά.

Συνεργασία γονέα - καθηγητή

Η συνεργασία του Καθηγητή με τους Γονείς του μαθητή είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου. Ως ένα εργαλείο καθημερινής επαφής είναι το StudyPlanner όπου μέσα από αυτό γίνεται η επικοινωνία της καθηγήτριας μαζί σας, για θέματα που αφορούν τις εργασίες των μαθητών αλλά και τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Πέραν όμως αυτού, πολλές φορές είναι απαραίτητη και η προσωπική επαφή του καθηγητή με τον γονέα η οποίο μπορεί να γίνει μονό κατόπιν ραντεβού, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.  Η καθηγήτρια του μαθητή και η Διευθύντρια σπουδών είναι πάντα στην διάθεση σας για να συζητήσετε ότι αφορά τον μαθητή. Παρακαλούμε πολύ να κανονίζεται ένα ραντεβού με την καθηγήτρια και να αποφεύγετε να απασχολείτε τους καθηγητές στα ολιγόλεπτα διαλλείματα τους.

Μοντεσσοριανό σύστημα 

Η βάση του Μοντεσσοριανού συστήματος είναι η βαθιά εμπιστοσύνη στο παιδί και ο απεριόριστος σεβασμός στις ικανότητές του να αναπτυχθεί από μόνο του.

Ανεξαρτησία, ελευθερία με όρια και σεβασμός για τη φυσική ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού είναι το τρίπτυχο που αποτελεί την ουσία του Μοντεσσοριανού συστήματος εκπαίδευσης.

Ο δεκάλογος της Μοντεσσοριανής Αγωγής

1. Μην αγγίζετε ένα παιδί παρά τη θέληση του.

2. Μην μιλάτε με άσχημο τρόπο σε ένα παιδί και μην χρησιμοποιείτε άσχημα λόγια όταν αναφέρεστε σε αυτό κατά την απουσία του.

3. Επικεντρωθείτε στο να ενισχύσετε και να βοηθήσετε να αναπτυχθούν τα θετικά στοιχεία και οι υπάρχουσες ικανότητες του παιδιού ώστε να μην αφήνουν χώρο για το "κακό".

4. Βοηθήστε το να συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία του περιβάλλοντος μάθησης. Αφιερώστε σχολαστική και συνεχή φροντίδα σε αυτό. Βοηθήστε το παιδί να συνάψει εποικοδομητική σχέση με το περιβάλλον του. Δείξτε του το περιβάλλον μέσα στο οποίο κρύβονται τα μέσα που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη του και υποδείξετε του την κατάλληλη χρήση τους.

5. Να είστε πάντα έτοιμοι να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα ενός παιδιού που έχει την ανάγκη σας και πάντα να ακούτε και να απαντάτε στο παιδί που σας απευθύνεται.

6. Σεβαστείτε το παιδί που κάνει κάτι λάθος και μπορεί αργότερα να εντοπίσει μόνο του το λάθος και να διορθωθεί, αλλά να διακόψετε άμεσα και ρητά κάθε καταχρηστική χρήση του περιβάλλοντος και κάθε κίνηση που μπορεί να θέτει σε κίνδυνο το παιδί, το περιβάλλον του ή τους άλλους.

7. Σεβαστείτε το παιδί τη στιγμή που ξεκουράζεται ή τη στιγμή που παρακολουθεί άλλους να εργάζονται ή όταν συλλογίζεται τι έχει κάνει ή τι θέλει να κάνει. Μην το κατευθύνετε ούτε να το αναγκάζετε σε άλλες μορφές δραστηριοτήτων.

8. Βοηθήστε το παιδί που βρίσκεται σε αναζήτηση κάποιας δραστηριότητας και δεν μπορεί να βρει τι θέλει να κάνει.

9. Να είστε ακούραστοι στο να επαναλαμβάνετε αυτό που θέλετε στο παιδί που αρνήθηκε λίγο νωρίτερα να σας ακούσει, να βοηθάτε το παιδί να αποκτήσει ό, τι δεν έχει ακόμη κατακτήσει και να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες του. Κάνετε το δημιουργώντας το μαθησιακό περιβάλλον με φροντίδα, εξοπλισμένοι με αυτοσυγκράτηση και σιωπή, χρησιμοποιώντας ήπια λόγια και γεμάτη αγάπη παρουσία. Κάνετε αισθητή την παρουσία σας στο παιδί που βρίσκεται σε αναζήτηση και αποστασιοποιηθείτε από το παιδί που έχει βρει τις απαντήσεις του.

10. Πάντα να συμπεριφέρεστε στο παιδί χρησιμοποιώντας τους καλύτερους τρόπους σας και να του προσφέρετε τον καλύτερο εαυτό σας.

 

JUMP η νέα εκπαιδευτική προσέγγιση 

Η μέθοδος QLS – JUMP απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 8 ετών, εστιάζεται στη συστηματική διδασκαλία των φωνημάτων της Αγγλικής γλώσσας (Phonics) και φέρει τη σφραγίδα του Βρετανικού Εθνικού Προγράμματος Σπουδών (British National Curriculum) με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην ανάγνωση και γραφή.

Η Αγγλική γλώσσα είναι μη φωνολογική. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στα Ελληνικά, οι ήχοι (φωνήματα) αντιστοιχούν στα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά αυτό δεν συμβαίνει (για παράδειγμα η προφορά της λέξης “Like” δεν αντιστοιχεί στη γραπτή λέξη).

Τα 26 λοιπόν γράμματα της Αγγλικής γλώσσας αντιστοιχούν σε 44 ήχους, καθώς συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες, φωνολογικές οντότητες. Η JUMP βοηθά τα παιδιά να μαθαίνουν και να ξεχωρίσουν τους 44 αυτούς ήχους χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουν όλα τα γράμματα με τη σειρά του αλφαβήτου.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά γίνονται γρήγορα ικανοί αναγνώστες και σε πολύ σύντομο χρόνο μπορούν να διαβάζουν όχι μόνο λέξεις αλλά και προτάσεις ή μικρές ιστορίες.

QLP Learning Profile - Test εύρεσης μαθησιακού προφίλ 

Το krasopouloumyschool, πάντα συμπορευόμενο με τις απαιτήσεις της εποχής, προετοιμάζει τα παιδιά για έναν πολύ διαφορετικό κόσμο. Οι έντονοι ρυθμοί που καταγράφονται καθημερινά καθιστούν άμεση την ανάγκη για τους μαθητές να γνωρίσουν την προσωπικότητά τους, καθώς και τον τρόπο που μαθαίνουν ευκολότερα, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα έμφυτα χαρακτηριστικά που διαθέτουν. Η δυνατότητα να προσφέρουμε στα παιδιά μας αυτή την πολύτιμη γνώση προκύπτει από τη συνεργασία μας με την επιστημονική ομάδα της Computer Academy που έχει αναπτύξει την ψυχομετρική σειρά ΑΡΙΣΤΟΝ. Η συγκεκριμένη σειρά είναι αποτέλεσμα πανεπιστημιακών ερευνών στην Ελλάδα και την Ευρώπη κι έχει δημιουργηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρωταρχικό μέλημά μας είναι πάντα να προσφέρουμε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα μεγαλύτερα οφέλη από την εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό θα χορηγήσουμε στους μαθητές το QLP TEST by ARISTON.

Το QLP TEST είναι ένα ψυχομετρικό τεστ διάγνωσης του μαθησιακού προφίλ του ατόμου. Διερευνά τους εναλλακτικούς τύπους ευφυΐας που διαθέτει ο κάθε μαθητής και σύμφωνα με το ποιοι είναι περισσότερο αναπτυγμένοι, παρουσιάζει ενδεικνυόμενους τρόπους μελέτης, αλλά και εξατομικευμένης διδασκαλίας. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τους ιδιαίτερους μαθησιακούς του τύπους και τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες, «μαθαίνει πώς να μαθαίνει», με αποτέλεσμα:

·                     Να προετοιμάζεται για τα μαθήματά του δίχως άγχος

·                     Να βρίσκει τα κύρια σημεία του μαθήματος

·                     Να μπορεί να διαβάζει σε πολύ λιγότερο χρόνο από πριν

·                     Να θυμάται με μεγαλύτερη ευκολία

·                     Να διαβάζει χωρίς να αφήνει κενά στα μαθήματά του

·                     Να συστηματοποιεί το διάβασμα του

·                     Να έχει ισχυρότερη αυτοπεποίθηση

ΠΩΣ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗ.

Το Τεστ γίνεται σε υπολογιστή του σχολείο μας με κωδικό που δίνεται σε κάθε μαθητή μας. Χρειάζεται 30-45 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Ο μαθητής απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων στον υπολογιστή και λαμβάνει –σε μερικές ημέρες- την επίσημη αξιολόγηση και το μαθησιακό του προφίλ από το ΑRISTONTest.

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ.

Οι καθηγητές μας έχουν λάβει εκπαίδευση για να διδάσκουν προσαρμόζοντας την διδασκαλία τους στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών της τάξης τους. Κάθε εβδομάδα έχουμε ως σχολείο υποστήριξη μέσω skypeμε την Aristonώστε να μας καθοδηγούν στα διάφορα μαθησιακά προφίλ των μαθητών μας. Ταυτόχρονα γίνεται συνεχής εκπαίδευση με τους πραγματικούς μας μαθητές στη διαχείριση έχοντας το μαθησιακό χάρτη της τάξης. Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές του σχολείου μας λύνοντας καθένας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

H γνώση του μαθησιακού προφίλ των μαθητών μας, δίνει την δυνατότητα στον καθηγητή να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του μαθητή ώστε να πετύχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μέσω του τεστ ARISTON/QLS Learning Profile το παιδί θα λάβει  απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει  και θα αυξήσει  στο μέγιστο δυνατό βαθμό το ρυθμό μάθησής του. Έτσι θα ωφεληθεί και στο σχολείο του αφού θα γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο θα μαθαίνει  καλύτερα. Μη ξεχνάτε! Όλοι είμαστε σε θέση να μάθουμε και να διαπρέψουμε, αρκεί να μας δοθεί η γνώση με τον τρόπο που μαθαίνουμε!

Debate club

Το krasopouloumyschool πιστεύει ότι όλα τα σχολεία πρέπει να διοργανώσουν ομάδες για Debates.

Το debate, το σημαντικότερο πανεπιστημιακό αγώνισμα παγκοσμίως διευκολύνει την συμμετοχή των σπουδαστών σε μια πραγματικά απαιτητική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας «τις λέξεις σαν όπλα τους» όπως το θέτει ο Denzel Washington στο film The Great Debaters, 2007.

Η ανάγκη  των συμμετεχόντων  να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους και να αντικρούσουν τα επιχειρήματα των αντιπάλων τους κάνει το debate μια συναρπαστική διαδικασία.

Πέρα από το αγωνιστικό μέρος όμως το debate έχει πολλαπλά οφέλη:

Ενθαρρύνει την αφοσίωση στην σωστή έρευνα, η οποία ανοίγει ένα παράθυρο σε θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Βελτιώνει την κριτική σκέψη και την ικανότητα των σπουδαστών να εκφράζουν τις ιδέες τους σε κοινωνικό, επαγγελματικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Κατά συνέπεια οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με το δημόσιο διάλογο, μαθαίνουν να απευθύνονται σε ακροατήριο και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα και ορθά τεκμηριωμένα επιχειρήματα κάτι που οδηγεί στην βελτίωση της ικανότητας του λόγου και των δεξιοτήτων επικοινωνίας τόσο στη μητρική όσο και στην ξένη γλώσσα.

Το δίκτυο QLS διοργανώνει κάθε χρόνο πανελλήνιο διαγωνισμό Debate στην Αγγλική γλώσσα με πάνω από 40 σχολεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. To σχολείο μας συμμετέχει αφού πρώτα προετοιμάσει τους μαθητές του στα επίπεδα B1, B2, C1 και C2. Η προετοιμασία γίνεται καθ’ όλη τη χρονιά εκτός των μαθητών μας.

QLS-iLearn πλατφόρμα 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle που ανέπτυξε η ομάδα ΙΤ του QLS για το σχολείο μας. Ένα πολύτιμο εργαλείο τεχνολογίας για τους καθηγητές και μαθητές μας.  Μέσω αυτής θα γίνονται blended και Online μαθήματα.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα του QLS που χρησιμοποιεί το krasopoulou my school, έχει τα χαρακτηριστικά ενός παιχνιδοποιημένου περιβάλλοντος μάθησης, περιλαμβάνει μηχανισμούς άμεσης ανατροφοδότησης των μαθητών, συστήματα πόντων, πίνακες κατάταξης, βραβεία, κονκάρδες, μπάρες προόδου και ψηφιακά ανδρείκελα, ενώ δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Αξίζει να αναφερθεί πως η πλατφόρμα, όπως και το υλικό το οποίο βρίσκεται εντός αυτής, έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών μας.

Μαθαίνω να Μαθαίνω

Κάθε άνθρωπος εκδηλώνει τάση και ευφυή συμπεριφορά προς συγκεκριμένους γνωστικούς τομείς και αφομοιώνει γνώσεις, μαθαίνει και συμπεριφέρεται στο περιβάλλον του. Το πρόγραμμα «Μαθαίνω να Μαθαίνω» αξιοποιεί τα ευρήματα δύο εξελιγμένων τεστ ανάλυσης της προσωπικότητας των μαθητών: α) ARISTON-MI, μέσω του οποίου γίνεται διάγνωση του μαθησιακού χάρτη των μαθητών, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει ο καθένας, και β) ARISTON-Self-esteem, μέσω του οποίου καταγράφεται η αυτοεκτίμηση του μαθητή, δηλαδή η προσωπική κρίση της αξίας του, η οποία εκφράζεται με τις στάσεις που υιοθετεί αναφορικά με τον εαυτό του, την οικογένειά του και το Σχολείο. Στόχος μας είναι η καλλιέργεια τόσο των νοητικών όσο και των συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων με ισχυρή αυτοεκτίμηση, ικανών να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω να Μαθαίνω» εφαρμόζεται σε δύο κύκλους.

Ο πρώτος κύκλος αφορά γενικές συμβουλές μελέτης, διαχείρισης χρόνου, άγχους και συναισθημάτων που περιστρέφονται γύρο από τη μάθηση. Τα μαθήματα αυτά είναι 10’ και ενσωματώνονται στο τελευταίο μάθημα της εβδομάδας, ώστε οι μαθητές να μπορούν να δουλέψουν της νέες αρχές μελέτης μέσα στο Σαββατοκύριακο και να τις εφαρμόσουν την επόμενη εβδομάδα με τον έλεγχο και την καθοδήγηση της δασκάλας τους.

Ο δεύτερος κύκλος αφορά ειδικά μαθήματα σεμιναριακού χαρακτήρα που αναφέρονται περισσότερο στην εξατομικευμένη μελέτη σύμφωνα με το μαθησιακό προφίλ των μαθητών που προκύπτει από το QLPtest. Τα σεμινάρια αυτά προσφέρονται στους μαθητές μας και στους γονείς τους εντελώς δωρεάν και γίνονται σε καθορισμένα Σαββατοκύριακα.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

Μαθαίνω να στηρίζομαι στα δυνατά μου σημεία και να προσπερνώ τις αδυναμίες μου.
Μαθαίνω να έχω κίνητρα και θετική στάση στην μάθηση.
Μαθαίνω να έχω ώριμη και κριτική σκέψη.
Μαθαίνω να έχω δυνατή μνήμη και συγκέντρωση.
Μαθαίνω να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου.
Μαθαίνω να οργανώνω καλύτερα τα καθήκοντα μου.
Μαθαίνω να κατακτώ και να ανακαλώ τη γνώση.

Είτε πρόκειται για το σχολείο, το ωδείο, ακόμα και τον αθλητισμό, το Μαθαίνω να Μαθαίνω βοηθάει το παιδί, να κατακτάει κάθε τομέα, με τον πιο κατάλληλο αλλά και πιο εύκολο τρόπο.

Θα σας ενημερώσουμε για τους σεμιναριακούς κύκλους εκπαίδευσης που θα γίνουν στο σχολείο μας κατά την διάρκεια της χρονιάς.

Χρήση τεχνολογιών 

Πιστεύουμε ότι ο καλός δάσκαλος είναι αναντικατάστατος, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Μετά από χρόνια καταλήξαμε ότι η χρήση της τεχνολογίας μέσα στην τάξη προσφέρει ελάχιστα πλεονεκτήματα και απεναντίας καταναλώνει πολύ χρόνο από αυτό που έχει να προσφέρει ο δάσκαλος. Η προσωπική επαφή με τα παιδιά είναι αναντικατάστατη και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο μέσα στην τάξη.

Παρόλα αυτά ακολουθούμε την τεχνολογία και την χρησιμοποιούμε εκεί που μπορεί να είναι εργαλείο και να συμπληρώσει τον δάσκαλο. Έχουμε πιστοποιηθεί ως MicrosoftEducationSchool και χρησιμοποιούμε το Office365 Educationστο οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι μαθητές μας.

Αυτό μας έδωσε την δυνατότητα να κάνουμε μικτή διδασκαλία (blendedlearning) δηλαδή χρήση μαθημάτων σε φυσική τάξη και μαθήματα online. Θα εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας να χρησιμοποιούν τα τεχνολογικά εργαλεία για τι εργασίες τους στο σπίτι και για υποστήριξη.

Ξεκινήσαμε ήδη να κάνουμε μαθήματα onlineσύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης για ενήλικες.

Η νέα μας moodleπλατφόρμα QLSi-learn είναι ένα πολύτιμο εργαλείο τεχνολογίας για τους καθηγητές και μαθητές μας. Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως το mindmapping για οργάνωση της σκέψης, και το TEAMSτης MICROSOFTγια υποστήριξη των μαθητών εξ αποστάσεως.

Έχουμε εγκαταστήσει την πλατφόρμα 4 schoolsγια την διαχείριση των τάξεων και του σχολείου και μπορούν οι μαθητές και οι γονείς να έχουν πρόσβαση ώστε να επικοινωνούν με το σχολείο και να ενημερώνονται άμεσα για εργασίες των μαθητών, απουσίες, αξιολόγηση, ωρολόγιο πρόγραμμα, ανακοινώσεις και νέα, τεστ κλπ.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ίδιες δεξιότητες και να παρέχουν την ίδια πρόοδο με τα δια ζώσης μαθήματα.

Για την λειτουργία των μαθημάτων το σχολείο μας χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Teams. Το Teams είναι μία από τις εφαρμογές του Office365 της Microsoft.

Είναι φτιαγμένη αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και είναι απόλυτα ελεγχόμενη και ασφαλής. 

Μαθήματα μέσω διαδικτύου γίνονται είτε συμπληρωματικά στα μαθήματα της τάξης είτε αποκλειστικά και ανεξάρτητα από την τάξη. 

Συμπληρωματικά σημαίνει ότι ο μαθητής πέρα από τις ώρες μαθημάτων που έχει στην τάξη με την φυσική του παρουσία θα έχει επιπλέων ώρες μάθημα μέσα από το διαδίκτυο. Τα συμπληρωματικά μαθήματα μπορεί να είναι σε μόνιμη βάση με προκαθορισμένο πρόγραμμα (Blended) ή μπορεί να είναι έκτακτα αναλόγως τις ανάγκες τις τάξης ή του μαθητή (ενισχυτικά μαθήματα).

Συμπληρωματικά μαθήματα μέσω διαδικτύου θα έχουν όλες σχεδόν οι τάξεις του σχολείου μας. 

 

Αποκλειστικά διαδικτυακά μαθήματα σημαίνει ότι ο μαθητής παρακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών του αποκλειστικά με μαθήματα μέσω διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται να παραβρίσκεται με την φυσική του παρουσία στην τάξη του σχολείου.

Είναι δική σας απόφαση εάν θα επιλέξετε αποκλειστικά μαθήματα μέσω διαδικτύου. Για τις μικρές ηλικίες η επαφή με την τάξη και την δασκάλα είναι αναντικατάστατη, αλλά είναι μία επιλογή εάν δεν είναι εφικτό να έρχεται ο μαθητής στο σχολείο. 

Τα αποκλειστικά διαδικτυακά μαθήματα μπορούν γίνονται ατομικά (ιδιαίτερα μαθήματα) ή σε ομάδες μαθητών (διαδικτυακή τάξη). Ορισμένες φορές μπορεί να χρειαστεί να γίνονται μαθήματά με φυσική παρουσία στο σχολείο μας, ανάλογα με τις ανάγκες που τυχών προκύψουν ή για να συμμετέχουν σε παράλληλες δραστηριότητες του σχολείου. 

Για να είναι αποτελεσματική η μαθησιακή εμπειρία του παιδιού σας, θα χρειαστεί να εφαρμοστούν τα παρακάτω.

Τo σχολείο μας βλέπει μπροστά και ετοιμάζει τους μαθητές του για τις δεξιότητες που θα χρειαστούν στον πολύ απαιτητικό και ανταγωνιστικό εργασιακό τους χώρο τον 21ο αιώνα!

Διδάσκουμε στα παιδιά μας να μαθαίνουν από τα λάθη τους.