Συγκριση Της Μοντεσσοριανης Εκπαιδευσης με την Κλασικη Εκπαιδευση

Μερικές Συγκρίσεις Της Μοντεσσοριανής Εκπαίδευσης με την Κλασική Εκπαίδευση

Τα παιδιά που είναι εκπαιδευμένα στο σύστημα Μοντεσσόρι προσαρμόζονται ασυνήθιστα εύκολα.

 Έχουν μάθει να δουλεύουν τόσο ανεξάρτητα όσο και σε ομάδες. Σέβονται το περιβάλλον τους και τους άλλους. Επειδή ενθαρρύνονται να παίρνουν αποφάσεις από μικρή ηλικία, αυτά τα παιδιά επιλύουν προβλήματα με ευκολία, παίρνουν σωστές αποφάσεις και κανονίζουν σωστά το χρόνο τους. Ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν ιδέες και να συζητούν για τη δουλειά τους ελεύθερα με άλλους, έτσι οι καλές ικανότητες επικοινωνίας που έχουν τα διευκολύνουν σε κάθε καινούργιο περιβάλλον.

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ MARIA MONTESSORI ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Η Maria Montessori (1870-1952) γιατρός και ερευνήτρια, μελέτησε και ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν. Εισήγαγε την παιδαγωγική μέθοδο Montessori, η οποία βασίζεται στην πεποίθηση ότι το παιδαγωγικό πλαίσιο πρέπει να προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Το παιδαγωγικό της πρόγραμμα προωθεί την πρωτοβουλία του παιδιού και του δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύπτει τη γνώση σύμφωνα με το δικό του ρυθμό.  Ας δούμε τι συμβουλές έδινε στους γονείς και ας προσπαθήσουμε να τις ακολουθήσουμε!

Page 1 of 3